Inici‎ > ‎

DocumentsÉs el mateix un servei de prevenció i una mútua laboral?
SERVEIS DE PREVENCIÓ I MÚTUES
  

SERVEIS DE PREVENCIÓ

Què és un servei de prevenció? És el mateix que una mútua laboral?

L'empresari és el responsable de les condicions de treball. La salut i la seguretat dels treballadors és una conseqüència d'aquestes condicions de treball.

L'empresari haurà de dissenyar el procés productiu i l'organització del treball i gestionar l'activitat de l'empresa tenint present la màxima protecció de la salut i la seguretat dels treballadors.

Per poder fer això necessita, gairebé sempre, suport de professionals de la prevenció. En cap cas això farà declinar les responsabilitats preventives de l'empresa en un servei de prevenció. Aquest fet malauradament passa molts cops.

El servei de prevenció serà un expert extern per assessorar i donar suport a l'empresa en la presa de decisions preventives i en la seva integració en el conjunt d'activitats i organigrama de l'empresa.

Un servei de prevenció és una de les formes possibles d'organitzar els recursos per a les activitats preventives que necessita l'empresa, més quan es dóna suport al caràcter especialitzat dels recursos preventius.

És important saber que la designació dels recursos per a les activitats preventives d'una empresa en cap cas l'inhabiliten de les seves obligacions, fins i tot reforcen aquesta presència i seguiment de l'activitat preventiva.

Vist això, la contractació d'un servei de prevenció no haurà d'ésser una delegació o externalització de les obligacions preventives de l'empresa. La llei no ho permet. No hi ha activitats preventives internes i altres externes. Tota la prevenció es realitza a l'empresa i des de l'empresa, recolzant-se en tècnics d'un servei de prevenció aliè.

LES MÚTUES

Una Mútua d'accidents de Treball i Malalties Professionals de la Seguretat Social és una entitat col•laboradora de la Seguretat Social, que funciona amb la tutela i vigilància del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. La seva funció principal és gestionar les contingències professionals: accidents de treball i les malalties professionals.

En el nostre sistema de Seguretat Social, els ocupadors estan obligats a tenir assegurades les contingències professionals accidents de treball i les malalties professionals.

Alguns empresaris asseguren la contingència directament amb l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), però la majoria estan associats a Mútues d'Accidents de Treball i Malalties Professionals (MATMPSS).

Les mútues s'encarreguen de la gestió de les contingències professionals, incloses la prestació sanitària, poden assumir la gestió del subsidi per incapacitat temporal derivada de la malaltia comuna.

Poden desenvolupar activitats preventives per a les empreses afiliades, tant en l'àmbit de la cobertura de les contingències professionals, com actuant per a elles com a serveis de prevenció aliè.

                                                                                                                                                                                                         10/02/2010   


Tot sobre material d'eleccions sindicals 

 Banner 
                                                                                                                                                                                                          20/12/2009


Guia de prestacions i ajuts per a persones en situació d'atur

Foto  La Secretaria de Socioeconomia de CCOO de Catalunya ha elaborat una breu guia, que inclou informació detallada sobre
  les prestacions i les ajudes a les quals poden optar les persones aturades.

  Feu clic per veure la 'Guia de prestacions i ajuts per a persones en situació d'atur'                                                                                                                                                                                                          04/12/2009


  Guia per a treballadors i treballadores regulats per l'Estatut dels Treballadors i convenis sectorials o     d'empresa                                                                                                                                                            Llei d'igualtat: nous drets

Foto     Guia bàsica sobre aspectes d'igualtat i de conciliació de la vida laboral i familiar en l'àmbit laboral: taula comparativa de la        situació anterior i actual. veure arxiu

                                                                                                                                                                                                        20/08/2009


LA PAERIA:INFORMACIÓ REGLAMENTS QUE AFECTEN LA PLANTILLA

Reglament de provisió llocs de treball: http://gestio.ccoo.cat/pdf_documents/REGLAMENT%20DE%20PROVISIÓ%20DE%20LLOCS%20DE%20TREBALL.pdf

Reglament de vestuari i equipaments: http://gestio.ccoo.cat/pdf_documents/REGLAMENT%20DE%20VESTUARI%20I%20EQUIPAMENT.pdf

Reglament regulador del sistema de control de jornada, horaris i permisos: http://gestio.ccoo.cat/pdf_documents/REGLAMENT%20REGULADOR%20DEL%20SISTEMA%20DE%20CONTROL%20DE%20LA%20JORNADA%20ELS%20HORARIS%20I%20ELS%20PERMISOS.pdf

Reglament de renovació o adequació del permís de conduir: http://gestio.ccoo.cat/pdf_documents/REGLAMENT%20PER%20A%20LA%20RENOVACIÓ%20O%20ADEQUACIÓ%20DEL%20PERMÍS%20DE%20CONDUIR.pdf

Reglament d'acció social de prestacions sanitàries: http://gestio.ccoo.cat/pdf_documents/REGLAMENT%20D

                                                                                                                                                                                                         05/05/2009


DOCUMENTS DE SALUT LABORAL: EL DELEGAT DE PREVENCIÓ

 COMPETÈNCIES DELS DELEGATS I DELEGADES DE PREVENCIÓ. Veure arxiu

                                                                                                                                                                                                         31/01/2009